Новости Публикации

Khetane со свој придонес во Извештајот за спроведувањето на националните стратегии за интеграција на Ромите

Европската Комисија го публикуваше Извештајот за спроведувањето на националните стратегии за интеграција на Ромите. Свој придонес во извештајот за спроведувањето…

Новости Публикации

Соопштение на коалицијата “Khetane”

Соопштение по повод сексуалното злоставување на штитеничка на  државната институција за згрижување деца „25 мај“ Кратово, 16.02.2018 година Почитувани, Коалицијата на Ромски невладини организации “KHETANE” е згрозена од чинот на сексуално…