Новости Публикации

Игра за транспарентност на граѓанските организации

Khetane како коалиција на Ромски граѓански организации ја промовира играта за транспарентност на граѓанските организации. Играта беше заедно изработена со сет на критериуми за транспарентност и одговорност на граѓанските организации.

Сите заинтересирани ѓраѓански организации можат да ја симнат македонската верзија на играта:

За подетално објаснување за употреба на играта може да се контактираат организациите-членки на Khetane:

  • РРОМА – Кратово
  • 24 Вакти – Скопје (Шуто Оризари)
  • Дром – Куманово
  • Ромалитико – Гостивар и Скопје
  • Сумнал – Битола и Скопје (Топаана)
  • Романо Авази – Тетово
  • ЗМОЧП – Штип

Проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ е поддржан од Европската Унија во рамките на повикот Europe Aid/150147/DH/ACT/PRAREG со проектен број 2015/370-300 имплементиран од страна на Рома Актив Албанија и партнер-организацијата Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација

Проектот е финансиран од Европската Унија